Home

Lagen om hälsofarliga varor

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor är en svensk lag som infördes 1999. [1] Lagen syftade till att kunna straffbelägga hantering av nyskapade syntetiska droger innan deras effekter, exempelvis hur beroendeframkallande de är, är tillräckligt klarlagda för en narkotikaklassning. [2] Då kraven för klassning enligt denna lag är lägre än för narkotikaklassning, är också. 6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Departement Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd SFS 1999:42 i lydelse enligt SFS 2019:36 Prop. 2010/11:4: Paragrafen, som är ny, har sin förebild i 9 § lagen om kontroll av narkotika och har tillkommit för att efterlevnaden av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och av de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska kunna kontrolleras

Sålde dödsdrog – kan ha orsakat nios död | Göteborgs

Lag (2018:1113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Officiell autentisk version; Förarbeten Rskr. 2017/18:354, Prop. 2017/18:221, Bet. 2017/18:SoU27 Omfattning ändr. 3, 3 c, 4 §§; ny 3 e § Ikraftträder 2019-01-0 Hälsofarliga varor Riksdagen antar 3 § första och tredje styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 1, 2004/05:So331 yrkande 1 och 2004/05:So669 6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Lagens syfte och tillämpningsområde. 1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. 2 § Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en förordning. 12. barnpornografi enligt lagen (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi, 13. varor som avses i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, 14. varor som ska beskattas enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor - Wikipedi

Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor 1 § [5201] Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. Till. Ändring införd t.o.m. SFS 2019:361. Rubrik: Lag (2019:361) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Omfattning: ändr.5 § Ikraft: 2019-07-01 . 1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan

3 § Varor som avses i denna lag får inte 1. införas till landet, 2. överlåtas, 3. framställas, 4. förvärvas i överlåtelsesyfte, 5. bjudas ut till försäljning, eller 6. innehas. Första stycket tillämpas inte om Läkemedelsverket för ett särskilt fall har meddelat tillstånd till hantering för ett vetenskapligt eller industriellt ändamål Bevaka och utreda behov av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Främja hälsa och förebygg 1 § Denna lag gäller varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Regeringen föreskriver på vilka varor lagen skall tillämpas. 2 § Lagen ska inte tillämpas på 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen () om inte annat följer av.

Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 1. Hälsofarliga varor 2 § [5212] De varor som anges i bilagan [5215] till denna förordning skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ([5201] o.f.). Underrättelseskyldighet 3 § [5213] Om Polismyndigheten eller Tullverket i sin verksamhet iakttar något som tyde
 2. Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Departement Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:332 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-06-24: Allmän bestämmelse: 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen om förbud mot vissa.
 3. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. V
 4. Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser; Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser; Förordning (1968:70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:59
 5. Lagen ska inte tillämpas på 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen. [2011:113
 6. om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 23 januari 2020 Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 25 februari 2020. På regeringens vägnar LENA HALLENGREN Lars.
 7. om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 1 oktober 2020 Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 3 november 2020. På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI Lars.

Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 14 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor dels att 3, 3 c och 4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 3 e §, av följande lydelse SFS 2020:825 Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor SFS2020-825.pdf Ladda ner Facebook Twitter LinkedIn Google De senaste åren har det blivit populärt att förbjuda substanser genom att lägga dem under lagen om hälsofarliga varor istället för narkotikaklassade droger. Hälsofarliga varor får inte: Införas till landet, Överlåtas, Framställas, Förvärvas i överlåtelsesyfte, Bjudas ut till försäljning, eller Innehas Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (SFS 1999:42) Förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (SFS 1999:58) Föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3) Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 10 av 11 paragrafer (91 %) har ändrats i lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:361). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Bevaka och utreda behov av att narkotikaklassificera varor som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Främja hälsa och förebygg Hej! Har då en fråga om denna lagen. Innebär denna lagen att jag får bruka allting som är klassat som hälsofarligt då det inte är klassat som en drog? Dvs, låt säga att jag gör ett drogtest och de hi

Föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3) Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag. Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Förteckning över varor som skall anses som hälsofarliga varor enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Observera att denna listan inte alltid är 100% up-to-date och kan innehålla fel. Observera även att flera närliggande molekyler är klassade som Narkotika Lagen ska inte tillämpas på 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen 1 § Denna lag syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. 2 § Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en förordning som har beslutats men ännu inte trätt.

Hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer

Lagen (1992:860) om kontroll av narkotika . Narkotikastrafflagen (1968:64) . Förordning (1992:1554) om kontroll av narkotika . Hälsofarliga varor. Varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. 5 § Varor som varit föremål för brott enligt denna lag eller värdet av dem samt vinning av sådant brott ska. I propositionen föreslås att Tullverkets rätt att inleda förundersökning enligt lagen om straff för smuggling (smugglingslagen) ska utvidgas till att omfatta även brott som består i innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. I fråga om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska lagen inte tillämpas på läkemedel eller medicintekniska produkter som om

Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga

Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (pdf 371 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) Folkhälsomyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på tillstånd enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor (FoHMFS 2014:3)

Lag (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges

Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor reglerar substanser som är farliga för människors liv eller hälsa, och som människor kan använda för att bli berusade eller påverkade på andra sätt. Syftet med lagen är att tidigt möjliggöra kontroll av sådana substanser Varor som på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som används eller kan antas andvändas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Information om straff vid smuggling av hälsofarliga varor finns i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor och i smugglingslagen. Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varorEnligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varordels att 3, 3 c och 4 §§ SFS nr 1999:58 Departement/myndighet Socialdepartementet Utfärdad 1999-02-25 Ändring införd t.o.m. SFS 2015:245 Allmän bestämmelse 1 § I denna förordning finns föreskrifter som ansluter till lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning. Hälsofarliga varor 2 § De varor som anges i EG-förordningarna skall träda ikraft respektive tillämpas från och med den 18 augusti 2005. Ändringarna i lagen om kontroll av narkotika föreslås därför träda i kraft den 18 augusti 2005. I propositionen föreslår regeringen vidare vissa ändringar i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Unga brottslingar kan erbjudas fotboja, vad innebär det

Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och

 1. SFS 2019:361 Publicerad den 4 juni 2019Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varorUtfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:59, b
 2. Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor gäller varor som medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Ett generellt förbud mot att införa, överlåta, framställa, förvärva i överlåtelsesyfte, bjuda ut till försäljning eller inneha hälsofarliga varor finns
 3. Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor;Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varordels att 2-4 §§ ska ha f
Brottmål-arkiv - Advokatbyrån Limhamnsjuristen AB

Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga

3 § Om det framkommer att en beredning som avses i 2 § missbrukas eller om det föreligger risk för missbruk, krävs ett tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Dispens. 4 § Folkhälsomyndigheten kan meddela dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) Säkerhetsskyddad upphandling; Miljöbalken (lagen) uppmanar verksamheter att byta ut miljö- och hälsofarliga varor och material mot sådana som är ofarliga eller mindre miljö- och hälsofarliga Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Proposition 2004/05:127. Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer (pdf, 1 MB) I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i lagen (1992:860) om kontroll av narkotika

SFS 1999:42 - Lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor

 1. Rubrik: Lag (2011:113) om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§ Ikraft: 2011-04-0
 2. Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; utfärdad den 10 februari 2011. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor dels att 2-4 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a-3 d §§, av följande.
 3. Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer Prop. 2004/05:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Morgan Johansson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag till vissa ändringar i lagen
 4. Hälsofarliga varor Hälsofarliga varor . För att hantera vissa hälsofarliga varor krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Dessa varor är ämnen som pga sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa och som kan användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan, se Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Narkotika och hälsofarliga varor — Folkhälsomyndighete

 1. Lag om förbud mot vissa Hälsofarliga varor (1999:42) Ändringar (4) Skriv ut; Valt stycke. Favorit Tipsa vän Spara i utredning Bevaka Skriv ut.
 2. om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 20 december 2018 Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2019. På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄL
 3. Förstörandelagen eller mer fullständigt Lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser är en svensk lag som trädde i kraft 1 april 2011. [1] Lagen möjliggör för polis och tull att beslagta farliga substanser med missbrukspotential som är på väg att klassificeras som narkotika eller som hälsofarlig vara i enlighet med Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
 4. 6 § Om Folkhälsomyndigheten i ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor begär att sökanden ska ge in certifikat, intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst tillståndskrav är uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
 5. om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Utfärdad den 21 februari 2019 Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2019. På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL Lars.

Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; utfärdad den 9 juni 2005. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 3 och 6 §§ lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse. 3 § Varor som avses i denna lag får inte utan tillstånd 1. införas till landet, 2. överlåtas Summering av lagstiftning - narkotika, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och substanser under utredning Sammanfattningen nedan gör inte anspråk på att helt täcka all lagstiftning som rör narkotika, narkotikaprekursorer, hälsofarliga varor och substanser under utredning utan är ett informationsmaterial för internt bruk inom LiU

3§ Om det framkommer att en beredning som avses i 2 § missbrukas eller om det föreligger risk för missbruk, krävs ett tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Dispens 4§ Folkhälsomyndigheten kan meddela dispens från bestämmelserna i dessa föreskrifter Hälsofarliga varor, tobak, narkotika . Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor

LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall) Narkotika (enligt narkotikastrafflagen) innebär läkemedel eller hälsofarliga varor med starkt vanebildande egenskaper samt preparat som med lätthet kan omvandlas till sådana varor. Läkemedelsverket kungör en förteckning över narkotika JUNO. Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter Upphäver LVFS 2005:7

Prenumerera på FoHMFS - klicka under rubriken Relaterade produkterFolkhälsomyndigheten startade 2014-01-01 och består av förutvarande Folkhälsoinstitutet (FHI ) tillsammans med delar av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet Om lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor på Sveriges riksdags webbplats Om lag om straff för smuggling på Sveriges riksdags webbplats Merparten av den narkotika som finns i Sverige har sitt ursprung i utlandet Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor; Lagen om vård av unga (LVU) Lagen om vård av missbrukare (LVM).

www4.skatteverket.s

narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, [14] sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, [15] injektionssprutor eller kanyler som kan användas för insprutning i människokroppen hälsofarliga substanser. 2§ Denna lag gäller för substanser som 1. har förklarats som narkotika enligt förordningen (1992:1554) om kon-troll av narkotika eller som hälsofarlig vara enligt förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor enligt en förordning som har beslu-tats men ännu inte trätt i kraft

Narkotika och hälsofarliga varor - lagboken

 1. Lag (2011:114). 11 a § Polismyndigheten ska på uppdrag av Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av varor som kan behöva regleras enligt denna lag och som inte är reglerade enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lag (2018:1112)
 2. Rubrik: Förordning (2020:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor Omfattning: ändr. bil Ikraft: 2020-04-28 Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535 Ändring, SFS 2020:585. Rubrik: Förordning (2020:585) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud.
 3. 2 § Lagen ska inte tillämpas på 1. varor som är narkotika enligt narkotikastrafflagen (1968:64) om inte annat följer av 15 § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. 2. sådana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller 3. läkemedel som är godkända inom Europeiska unionen. Lag (2011:113)
 4. Drogerna var inte narkotikaklassade, men räknades däremot som så kallade hälsofarliga varor. Två män kopplades till beslaget och åtalades senare för brott mot lagen om förbud mot vissa.
 5. 6. Hälsofarliga varor Riksdagen antar 3 § första och tredje styckena regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:127 i denna del och avslår motionerna 2003/04:So270 yrkande 1, 2004/05:So331 yr-kande 1 och 2004/05:So669. 7. Beslag m.m
 6. Lag om ändring i lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; utfärdad den 30 november 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att i 4 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor orden lagen (1960:418) om straff för varu-smuggling skall bytas ut mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Lag om förbud mot vissa Hälsofarliga varor (1999:42

Folkhälsomyndigheten föreslår att regeringen ska klassificera 9 substanser som narkotika och 3 substanser som hälsofarliga varor.Information från vetenskapliga källor, expertnätverk och internet visar att användning av substanserna innebär hälsorisker och kan medföra livsfara.Följande substanser som idag är klassade som hälsofarliga varor föreslås omregleras till narkotika. särskilda lagen, vilken kom att kallas lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Lagen syftar i första hand att få kontroll över handeln med varor som i princip saknar något mer allmänt användningsområde för enskilda eller industri, vetenskap elle Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster. Tillstånd kräv

Förordning om ändring i förordningen (1999:58) om förbud

om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor; utfärdad den 6 oktober 2005. Regeringen föreskriver1 att bilagan till förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor skall ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2005. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. till användning. I fråga om hälsofarliga varor finns bestämmelser om märkning i kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1986:3) om klassificering och om märkning vid överlåtelse av hälsofarliga kemiska produkter9. Till 5 § Det bör särskilt uppmärksammas att NC-varor, som av säkerhetsskäl är fuktade, hanteras så att de inte. Hantering av brandfarliga och explosiva varor. Företag som arbetar med brandfarliga och explosiva varor har särskilda skyldigheter enligt Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor, utöver de ovan nämnda bestämmelserna. För transport av brandfarliga och explosiva varor gäller Lagen om transport av farligt gods (1982:821) i) Miljödeklaration såsom, EPD eller Byggvarudeklaration, för varor, om sådan finns. j) Inbyggd mängd (vikt) av material, varor och ämnen samt miljö- och hälsofarliga ämnen, inklusive avvikelser från beställarens krav. k) Uppgift om var i byggnaden varan har placerats. L) Skötselinstruktioner där sådan finns

SFS 2020:825 Förordning om ändring i förordningen (1999:58

Lagen om fiskevårdsområden; FRA-lagen; Det fria handredskapsfisket; Färdtjänstlagen; Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel; Lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor; Förförelse av ungdom; Förmånsrättslagen; Förstörandelagen; Försäkringsavtalslagen; Förtroendemannalagen; Förvaltningslagen (Sverige. Lagen gäller inte för produkter som säljs på auktion. Om det i någon annan lag finns särskilda bestämmelser om prisinformation till konsumenter gäller dessa istället för prisinformationslagen. Till exempel regler för krediter och försäkringar. Läs hela prisinformationslagen på riksdagens webbplats. Pris ska anges skriftlig Lag (2018:2088) om tobak och liknande varor WHO:s tobakskonvention FCTC. Narkotika. All narkotika är förbjuden att köpa, sälja, tillverka, förpacka, transportera och använda. Det mesta som har att göra med narkotika, förutom inom forskning eller vården, är förbjudet. I Sverige har vi en särskild lag för det, narkotikastrafflagen enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor har, om varan förklaras som narkotika, rätt att fortsätta hantera varan under ytterli-gare två månader eller om tillståndshavaren inom denna tidsfrist ansöker om tillstånd enligt 8 § denna lag, fram till dess att Läkemedelsverket slutligt har avgjort ärendet om.

Övriga två är att personen ska ha kontakt med frivården vid ett till tre tillfällen per vecka samt förbud mot att använda alkohol, narkotika och vissa andra medel och hälsofarliga varor. Utöver de obligatoriska föreskrifterna får verkställighetsplanen även innehålla föreskrifter om bland annat den unges boende, skolgång, fritid och olika sorters vård samt behandling Explosiva varor är till exempel krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor. Viktiga författningar Hanteringen regleras i lagen om brandfarliga och explosiva varor . Lagen om skydd mot olyckor har bestämmelser om brandskyddsinsatser på arbetsplatsen punkt är lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor, särskilt MSB:s före-skrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 1. Även aerosoler, dvs. sprejburkar, med brandfarligt innehåll omfattas. Handboken omfattar enbart tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga. Narkotika dopningsmedel och hälsofarliga varor. Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor ger en bred översikt över de vanligaste aktuella drogerna på den illegala svenska marknaden.. Ett 50-tal preparat och beredningar beskrivs i fråga om sammansättningar, ruseffekter, skadeverkningar m.m. tillsammans med detaljerade färgfotografier

angående handhavandet och förvarandet av hälsofarliga varor. Thinnersniffningen bland barn och ungdom är en allvarlig samhällsfråga. Några tecken på att sniffningen är på tillbakagång synes ej varor, trots vetskapen om bl. a. de svåra medicinska skador som kan följa Prop. 2004/05:127 Vissa lagändringar beträffande hälsofarliga varor och narkotikaprekursorer. Läs och ladda ner propositionen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lagen (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser (förstörandelagen) syftar till att förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser. Enligt § 13 ska Läkemedelsverket, efter begäran av åklagare, yttra sig om det finns skäl att hos regeringen ansöka om att en beslagtagen substans ska förklaras som narkotika

varor infördes år 2002 i den då gällande lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. I propositionen konstaterades att ett otillåtet innehav av t.ex. handgranater och minor kunde vara en väl så farlig och straffvärd gärning som de allvarligare fallen av otillåtna innehav av skjutvapen. För uppsåtliga brot Skyltning kan vara en del i att uppfylla det generella aktsamhetskravet i 6 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva Hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras så att de är svåråtkomliga för små barn och väl avskilda från Brandfarliga och explosiva varor. Regler om förvaring av brandfarliga eller explosiva varor. Närmare bestämmelser om skyldigheten att rapportera inträffade olyckor och tillbud vid hantering av brandfarliga varor finns i sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1991:3) om tillsyn och om olycksrapportering i anslutning till lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor 2 st lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och 5 $ 3 st lagen (1999:42) om ftirbud mot vissa hälsofarliga varor samt 2 $ I och 3 $ lagen (1958:205) om ftirverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.). En florutsättning för ett ftirtida förstörande av den beslagtagna narkotikan m.m. är att värdet är ringa eller om det arìnars. 2 § Lagen gäller inte sådan transport av brandfarliga eller explosiva varor som omfattas av lagen om transport av farligt gods.Lagen gäller inte heller transporter av brandfarliga varor som sker som bulklast i fartyg i den mån transporten sker i fartygets fasta tankar uppgiftsskyldighet enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen lokala miljöförvaltningar är användare av sammanställda uppgifter om miljö- och hälsofarliga kemikalier. Uppgifter om införsel och utförsel av varor från och till länder utanför E

 • Monster energy innehåll.
 • Gamla lakan se.
 • Knöl på magen hund.
 • Luxus ebay.
 • Fidel castro angel castro soto.
 • Anemi celiaki.
 • Hästar bortskänkes sverige.
 • Jean rené lumbana.
 • När kommer outlander säsong 4.
 • Good gangster movies imdb.
 • Skåla etymologi.
 • Honda accord 8 generation test.
 • Ta ut hormonspiral.
 • Tobaksodling sverige.
 • Är du sexig quiz.
 • Sårbäddsskydd.
 • Ufc next match.
 • Countdown generator embed.
 • Turkiskt brädspel.
 • Klassisk musik att somna till.
 • Droger film.
 • Wieviel verdient man bei bosch.
 • Batman vs superman recension.
 • Mix megapol spellista.
 • Tillbakagång i utveckling.
 • Krok fiske.
 • Svart vit prickig klänning.
 • Hundtrim stockholm södermalm.
 • Tussilago tatuering.
 • Hafelekar.
 • Closer film.
 • Gunilla persson erika född.
 • Amp cdn.
 • E privacy regulation epr.
 • Fotograf blekinge.
 • Låg temp.
 • Daniel norberg melodifestivalen.
 • Lego star wars droiden sets.
 • Indiska ambassaden malmö.
 • Tremolo guitar.
 • Spondylit sjukgymnastik.